Zespół biomedycznych systemów Lab-on-a-Chip (LOC)

 • Hodowle komórkowe w mikroskali (2D i 3D)
 • Badanie cytotoksyczności
 • Ocena skuteczności procedur terapii fotodynamicznej (PDT)
 • Ocena skuteczności procedur terapii fototermicznej (PTT)
 • Wykorzystanie elektroporacji komórek do wprowadzania leków
 • Badanie interakcji i migracji komórek
 • Badania z wykorzystaniem wielokomórkowych sferoidów
 • Różnicowanie komórek macierzystych
 • Trójwymiarowa hodowla komórek mięśnia sercowego
 • Reakcje enzymatyczne – diagnostyka chorób
 • Spektrofotometr (standardowy oraz światłowodowy)
 • Spektrofluorymetr
 • Mikroskop fluorescencyjny
 • Mikroskop konfokalny
 • Cytometr przepływowy
 • Czytnik płytek wielodołkowych z obrazowaniem
 • System do elektroforezy kapilarnej
 • Profilometr optyczny
 • Mikroskop elektronowy
 • Mikrofrezarka sterowana komputerowo
 • Spektrometr FTIR
 • Inkubatory
 • Komory laminarne
 • Wirówka

Obecnie realizowane:

Zakończone:

 • I. Grabowska-Jadach, Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (BIOTECHMED-1)
 • S. Skorupska, Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność
  wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip, 2018/31/N/ST4/02922, 26-07-2019, 25-07-2021 (Preludium 16, NCN)
 • Z. Brzózka, Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe, 2016/21/B/ST5/01774, 06-02-2017, 31-01-2020 (Opus 11, NCN)
 • E. Jastrzębska, Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z materiałem biologicznym, 2013/09/D/ST5/03887, 18-03-2014, 17-03-2018 (Sonata 5, NCN)
 • I. Grabowska – Jadach, Badanie korelacji parametrów fizykochemicznych i aktywności biologicznej funkcjonalizowanych kropek kwantowych z wykorzystaniem metod optycznych, 2013/09/D/ST5/03832, 13-03-2014, 12-03-2017 (Sonata 5, NCN)
 • E. Jastrzębska, Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego, 573/L-4/2012, 01-01-2014, 31-12-2017 (LIDER IV, NCBR)
 • Z. Brzózka, Mechanizm i efektywność dostarczania nanośników wypełnionych fotouczulaczami w warunkach modelowych i z wykorzystaniem mikrosystemów, 2012/07/B/ST5/02753, 08-07-2013, 07-07-2016 (Opus 4, NCN)
 • R. Kwapiszewski, Badanie wpływu stosunku powierzchni do objętości celki pomiarowej na intensywność fluorescencji wybranych bioanalitów, 2011/03/N/ST4/00626, 20-08-2012, 19-02-2014 (Preludium 2, NCN)
 • E. Jastrzębska, Opracowanie i wykonanie przepływowe mikroukładu analitycznego do oceny działania terapeutycznego związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, 0205/IP2/2011/71, 03-04-2012, 02-04-2014 (IUVENTUS Plus 2, MNiSW)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Opracowanie systemu analitycznego do określania cytotoksyczności leków przeciwnowotworowych na organoidy komórek ludzkich z wykorzystaniem modułów “Lab-on-a-chip”, IP2011 064371, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Mikrosystem do diagnostyk laboratoryjnej choroby Fabry’ego – integracja elementów i testy z wykorzystaniem prawidłowych linii komórkowych oraz próbek rzeczywistych, IP 2011 028471, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus 2011, MNiSW)
 • A. Dybko, Opracowanie i wykonanie mikrosystemu typu lab-on-a-chip do badań aktywności związków o potencjalnym działaniu cytostatycznym, 1450/B/H03/2011/40, 12-04-2011, 11-04-2014 (MNiSW/ NCN)
 • Z. Brzózka, Wykorzystanie ogniw mikrobiologicznych do produkcji energii, wodoru i w miniaturowych systemach detekcji, NR15-0049-10/2011, 01-01-2011, 01-01-2014 (NCBR)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Opracowanie przestrzennego modelu komórkowego w mikrosystemie typu \”Lab-on-a-chip\” do zastosowań w farmakologii i toksykologii, IP2010 050170, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Opracowanie i wykonanie zintegrowanego mikrosystemu w konfiguracji Lab-on-a-chip – narzędzia do wczesnej diagnostyki laboratoryjnej lizosomalnych chorób spichrzeniowych na przykładzie choroby Fabry’ego, IP2010 021970, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus 2010, MNiSW)
 • Z. Brzózka, Mikro i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej (MNS –DIAG), POIG.01.03.01-00014/08, 03-02-2009, 31-03-2012 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG))
 • A. Dybko, Opracowanie i wykonanie mikrosystemu w konfiguracji lab-on-a-chip do oznaczania kreatyniny, NR02-0016-04/2008, 01-09-2008, 31-08-2011 (NCBR)
 • Z. Brzózka, Badania nad miniaturyzacją systemów analitycznych stosowanych w proteomice, 22-08-2008, 14-01-2010 (promotorski)
 • Z. Brzózka, Badania nad wieloparametrowym monitorowaniem wybranych bioanalitów w przepływowej diagnostyce medycznej, 0348/H03/2007/32, 01-01-2007, 31-12-2007 (promotorski)
 • M. Chudy, Mapowanie wybranych peptydów w miniaturowym układzie “Lab-on-a-Chip”, N518 018 31 /1006, 20-09-2006, 30-06-2008
 • Z. Brzózka, Nowa generacja molekularnych warstw przewodzących do zastosowań w analitycznej diagnostyce medycznej oraz bioelektronice, PBZ KBN-098/T09/2003, 22-11-2004, 21-11-2007

Publikacje

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

Wysłane:

 • Bułka M., Jastrzębska E., Mackiewicz Z., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do trójwymiarowej hodowli komórek, P.427667, 2018
 • Bułka M., Jastrzębska E., Żukowski K., Dybko A., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych, P.426675, 2018
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Ziółkowski R., Spólnik I., Dybko A., Malinowska E., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem do przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), P.428242, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Brzózka Z., Chudy M., Dybko A., Kartridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii w warunkach przepływowych, P.424410, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska (Jędrych) E., Dybko A., Chudy M., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do dwu- oraz trójwymiarowej hodowli komórek, P.426597, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska (Jędrych) E., Dybko A., Chudy M., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem doz oceny skuteczności  procedur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych, P.426611, 2018
 • Jakubczak W., Haczyk M., Pawlak K., Brzózka Z., Chudy M., Inertny chemicznie układ dozowania małych objętości próbek w przepływie, P.418883, 2016
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Brzózka Z., Dybko A., Chudy M., Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający oraz sposób odpowietrzania trójwymiarowej hodowli sferoidów, P.416105, 2016
 • Jastrzębska E., Tomecka E., Żukowski K., Przepływowy mikrosystem do hodowli komórek, zwłaszcza komórek sercowych, P-412087, 2015

Uzyskane:

 • Kwapiszewski R., Brzózka Z., Dybko A., Ziółkowska K., Mikrosystem z detekcją optyczną do diagnostyki laboratoryjnej lizosomalnych chorób spichrzeniowych, WU 069652, 2018
 • Maciejewska (Błaszczyk) K., Żukowski K., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny, PL228167, 2018
 • Brzózka Z., Stępień K., Kwapiszewska K., System mikroprzepływowy do monitorowania żywotności hodowli komórkowych, PL 225957, 2017
 • Grabowska-Jadach I., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do oznaczania bioanalitów, WU 069458, 2017
 • Jastrzębska E., Brzózka Z., Dybko A., Święszkowski W., Kurzydłowski K. J., Kijeńska E. A., Chudy M., Tomecka E., Mikroukład do trójwymiarowej hodowli komórkowej, PL 224588, 2017
 • Błaszczyk K., Żukowski K., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Mikrochromatograf jonowy z bezkontaktową detekcją konduktometryczną, PL 221721, 2015
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Grąbczewski K., Żukowski K., Przepływowy mikrosystem z detekcją spektrofotometryczną do analizy medium hodowlanego, PL 222746, 2015
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Rybicka N., Żukowski K., Mikrosystem do jednoczesnej analizy migracji komórek i oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznej, PL 223866, 2015
 • Maciejewska K., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Żukowski K., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny, PL 223405, 2015
 • Ziółkowska K., Hofman I., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Układ mikroprzepływowy wyposażony w pasywny moduł odpowietrzający, PL 221743, 2015
 • Jędrych E., Ziółkowska K., Skolimowski M., Dybko A., Brzózka Z., Mikroukład do hodowli komórkowej (WZÓR UŻYTKOWY), RWU.068197, 2014
 • Ziółkowska K., Kwapiszewski R., Brzózka Z., Dybko A., Chudy M., Żukowski K., System mikroprzepływowy do hodowli trójwymiarowych struktur komórkowych i badania cytotoksyczności związków chemicznych, PL 219695, 2014
 • Błaszczyk K., Chudy M., Dybko A., Chip do mikroelektroforezy kapilarnej, PL 214974, 2013
 • Juchniewicz M., Chudy M., Dybko A., Mikrokonduktometr o elektrodach odizolowanych od badanego roztworu, PL 213514, 2013
 • Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Weremczuk J., Iwaszko R., Jachowicz R., Wielokanałowy mikrozawór obrotowy, PL 215748, 2013
 • Ziółkowska K., Żukowski K., Brzózka Z., Kwapiszewski R., Chudy M., Dybko A., Sposób wytwarzania trójwymiarowych mikrostruktur z poli(dimetylosiloksanu), PL 217895, 2013
 • Jędrych E., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Mikroukład do oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznych, PL 214546, 2012
 • Stadnik D., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Sposób wytwarzania mikrostruktur przepływowych z materiałów polimerowych, PL 209455, 2011
 • Stadnik D., Chudy M., Brzózka Z., Stepień R., Dybko A., Uniwersalna celka światłowodowa, PL 209495, 2011
 • Juchniewicz M., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Sposób wykonywania struktur mikroprzepływowych , PL 208829, 2010
 • Wyżkiewicz I., Jakubowska M., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Sposób wytwarzania mikrostruktur do analiz chemicznych, PL 207654, 2010
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Prokaryn P., Stadnik D., Brzózka Z., Światłowodowy sprzęgacz chemiczny oraz sposób wytwarzania światłowodowego sprzęgacza chemicznego, PL 205407, 2010
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Wojciechowski K., Brzózka Z., Element czujnikowy stanowiący przetwornik w czujnikach potencjometrycznych, PL 199238, 2008
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Wojciechowski K., Brzózka Z., Elektroda jonoselektywna i sposób jej wytwarzania, PL 196296, 2007
 • Rokicki G., Parzuchowski P., Malinowska E., Brzózka Z., Sposób wytwarzania jonoselektywnych membran polimerowych, PL 191960, 2006
 • Wróblewski W., Dybko A., Maciejewski J., Roźniecka E., Brzózka Z., Element warstwy czujnikowej światłowodowego czujnika temperatury i sposób wytwarzania elementu warstwy czujnikowej, PL 189597, 2005
 • Dybko A., Chudy M., Wróblewski W., Maciejewski J., Berliński J., Brzózka Z., Pomiarowy element przepływowy do analizy wieloparametrowej i porównawczej czujników chemicznych, PL 189308, 2004
 • Dybko A., Wróblewski W., Maciejewski J., Brzózka Z., Romaniuk R., Sposób wytwarzania materiału czujnika światłowodowego, PL 174935, 1998