Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka – kierownik zespołu

Aktualna tematyka badawcza zespołu obejmuje nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologie wytwarzania miniaturowych systemów „Lab-on-a-Chip” oraz metodologie i procedury ich zastosowań w biologii komórki i wczesnej diagnostyki chorób metabolicznych oraz badania efektywności wybranych terapii przeciwnowotworowych na poziomie komórkowym.

Skupiliśmy się nad miniaturowymi systemami chemicznymi „Lab-on-a-Chip”, których idea sprowadza się do opracowania struktury, urządzenia, w którym mogą być zrealizowane wszystkie operacje jednostkowe (dozowanie, mieszanie, transport, reakcja, rozdzielanie, detekcja) stosowane w syntezie i analizie chemicznej, włącznie z pobieraniem i przygotowaniem próbki.

Opracowano koncepcję oraz technologie wytwarzania miniaturowych systemów „Lab-on-a-Chip” z wykorzystaniem wielu typów materiałów (polimery, szkło, ceramika) dla zastosowań w bioanalityce, diagnostyce medycznej i badaniach biologii komórkowej.