Biomedical Lab-on-a-Chip systems (LOC)

 • 2D and 3D cell culture
 • Cytotoxicity evaluation
 • Photodynamic therapy (PDT)
 • Photothermal therapy (PTT)
 • Application of electroporation for drugs introduction
 • Research on interaction and migration of cells
 • Research on spheroids
 • Stem cel differentiation
 • 3D culture of cardiac cells
 • Enzymatic reactions for disease diagnostic
 • Spectrophotometer (standard and fiber optic)
 • Spectrofluorometer
 • Fluorescence microscope
 • Confocal microscope
 • Flow cytometer
 • Multi-mode microplate reader with cell imaging
 • Capillary electrophoresis system
 • Optical profilometer
 • Scanning electron microscope
 • Computer-controlled micromilling system
 • FTIR spectrometer
 • Incubators
 • Laminar chambers
 • Centrifuge

Research Projects:

 • l. Grabowska-Jadach, Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (BIOTECHMED-1)
 • E. Jastrzębska, Studies on application of Lab-on-a-chip systems for analysis of regeneration of heart cells, 2019/34/E/ST5/00381 (Sonata Bis 9)
 • P. Sokołowska, Development of a new approach based on microfluidic Lab-on-a-Chip system and pancreatic islets’ 3D models to perform high-throughput studies aimed at functional analyses of pancreatic islets under physiological and pathological conditions, 2019/33/N/ST4/02416, (Preludium 17, NCN)
 • S. Skorupska, Study of the effect of material, shape and mutual position of the electrodes on the efficiency of introducing molecules into cells under the influence of the applied electric field in a Lab-on-a-chip microfluidic system, 2018/31/N/ST4/02922, 26-07-2019, 25-07-2021 (Preludium 16, NCN)

Past Projects:

 • Z. Brzózka, Studies of new funtionalized derivatives of flake graphene oxide using long-term spheroid culture towards selective uptake by cancer cells, 2016/21/B/ST5/01774, 06.02.2017, 31.01.2020 (Opus 11, NCN)
 • E. Jastrzębska, The studies of the impact of surface modification of poly (dimetylosiloksane) on its physicochemical properties and interaction with biological material, 2013/09/D/ST5/03887 ,18-03-2014, 17-03-2018 (Sonata 5, NCN)
 • I. Grabowska – Jadach, Studies of dependence between physicochemical properties and biological activity of functionalized quantum dots using optical methods, 2013/09/D/ST5/03832, 13-03-2014, 12-03-2017 (Sonata 5, NCN)
 • E. Jastrzębska, Lab-on-a-Chip microsystem for modeling and studies of proliferation of cardiac cel culture, 573/L-4/2012, 01-01-2014, 31-12-2017 (LIDER IV, NCBR)
 • Z. Brzózka, Mechanism and efficiency of nanoencapsulated photosensitisers delivery in model conditions and in microsystems, 2012/07/B/ST5/02753, 08-07-2013, 07-07-2016 (Opus 4, NCN)
 • R. Kwapiszewski, Investigations on the influence of a surface-to-volume ratio on fluorescence-based assays, 2011/03/N/ST4/00626, 20-08-2012, 19-02-2014 (Preludium 2, NCN)
 • E. Jastrzębska, Developing and fabrication of flow analytical microchip to evaluate therapeutic effect of compounds with potential anti-cancer activity, 0205/IP2/2011/71, 03-04-2012, 02-04-2014 (IUVENTUS Plus 2, MNiSW)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Development of analytical system for studies of cytotoxicity of anticancer drugs using human organoids in Lab-on-a-chip modules, IP2011 064371, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Microsystem for laboratory diagnostics of Fabry disease – tests on real samples, IP 2011 028471, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus 2011, MNiSW)
 • A. Dybko, A lab-on-a-chip microsystem for examination of cytostatic compounds, 1450/B/H03/2011/40, 12-04-2011, 11-04-2014 (MNiSW/ NCN)
 • Z. Brzózka, The use of microbial cells to produce energy, hydrogen in miniature systems, NR15-0049-10/2011, 01-01-2011, 01-01-2014 (NCBR)
 • K. Kwapiszewska (Ziókowska), Development of analytical system for studies of cytotoxicity of anticancer drugs using human organoids in Lab-on-a-chip modules, IP2010 050170, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Development of a Lab-on-a-Chip system for early medical diagnostics of lysosomal storage disorders, IP2010 021970, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus 2010, MNiSW)
 • Z. Brzozka, Micro- and Nano-Systems in Chemistry and Biomedical Diagnostics MNS – DIAG, POIG.01.03.01-00014/08, 03-02-2009, 31-03-2012 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • A. Dybko, Microsystem for creatinine determination, NR02-0016-04/2008, 01-09-2008, 31-08-2011 (NCBR)
 • Z. Brzozka, Research on miniaturization of analytical systems applied in proteomics, 22-08-2008, 14-01-2010 (graduate)
 • Z. Brzozka, Research on the multiparameter monitoring of selected bioanalits in flow medical diagnostics, 0348/H03/2007/32, 01-01-2007, 31-12-2007 (graduate)
 • M. Chudy, Mapping of selected peptides in a miniaturized system “Lab-on-a-Chip”, N518 018 31 /1006, 20-09-2006, 30-06-2008
 • Z. Brzozka, The new generation of molecular conductive layers for applications in the medical diagnostics and analytical bioelectronics, PBZ KBN-098/T09/2003, 22-11-2004, 21-11-2007

Publications

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

Applied:

 • Bułka M., Jastrzębska E., Mackiewicz Z., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do trójwymiarowej hodowli komórek, P.427667, 2018
 • Bułka M., Jastrzębska E., Żukowski K., Dybko A., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych, P.426675, 2018
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Ziółkowski R., Spólnik I., Dybko A., Malinowska E., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem do przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), P.428242, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Brzózka Z., Chudy M., Dybko A., Kartridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii w warunkach przepływowych, P.424410, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska (Jędrych) E., Dybko A., Chudy M., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do dwu- oraz trójwymiarowej hodowli komórek, P.426597, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska (Jędrych) E., Dybko A., Chudy M., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem doz oceny skuteczności  procedur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych, P.426611, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Brzózka Z., Dybko A., Chudy M., Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający oraz sposób odpowietrzania trójwymiarowej hodowli sferoidów, P.416105, 2016
 • Jakubczak W., Haczyk M., Pawlak K., Brzózka Z., Chudy M., Inertny chemicznie układ dozowania małych objętości próbek w przepływie, P.418883, 2016
 • Jastrzębska E., Tomecka E., Żukowski K., Przepływowy mikrosystem do hodowli komórek, zwłaszcza komórek sercowych, P-412087, 2015

Received:

 • Kwapiszewski R., Brzózka Z., Dybko A., Ziółkowska K., Mikrosystem z detekcją optyczną do diagnostyki laboratoryjnej lizosomalnych chorób spichrzeniowych, WU 069652, 2018
 • Maciejewska (Błaszczyk) K., Żukowski K., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny, PL228167, 2018
 • Brzózka Z., Stępień K., Kwapiszewska K., System mikroprzepływowy do monitorowania żywotności hodowli komórkowych, PL 225957, 2017
 • Grabowska-Jadach I., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do oznaczania bioanalitów, WU 069458, 2017
 • Jastrzębska E., Brzózka Z., Dybko A., Święszkowski W., Kurzydłowski K. J., Kijeńska E. A., Chudy M., Tomecka E., Mikroukład do trójwymiarowej hodowli komórkowej, PL 224588, 2017
 • Błaszczyk K., Żukowski K., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Mikrochromatograf jonowy z bezkontaktową detekcją konduktometryczną, PL 221721, 2015
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Grąbczewski K., Żukowski K., Przepływowy mikrosystem z detekcją spektrofotometryczną do analizy medium hodowlanego, PL 222746, 2015
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Rybicka N., Żukowski K., Mikrosystem do jednoczesnej analizy migracji komórek i oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznej, PL 223866, 2015
 • Maciejewska K., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Żukowski K., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny, PL 223405, 2015
 • Ziółkowska K., Hofman I., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Układ mikroprzepływowy wyposażony w pasywny moduł odpowietrzający, PL 221743, 2015
 • Jędrych E., Ziółkowska K., Skolimowski M., Dybko A., Brzózka Z., Mikroukład do hodowli komórkowej (WZÓR UŻYTKOWY), RWU.068197, 2014
 • Ziółkowska K., Kwapiszewski R., Brzózka Z., Dybko A., Chudy M., Żukowski K., System mikroprzepływowy do hodowli trójwymiarowych struktur komórkowych i badania cytotoksyczności związków chemicznych, PL 219695, 2014
 • Błaszczyk K., Chudy M., Dybko A., Chip do mikroelektroforezy kapilarnej, PL 214974, 2013
 • Juchniewicz M., Chudy M., Dybko A., Mikrokonduktometr o elektrodach odizolowanych od badanego roztworu, PL 213514, 2013
 • Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Weremczuk J., Iwaszko R., Jachowicz R., Wielokanałowy mikrozawór obrotowy, PL 215748, 2013
 • Ziółkowska K., Żukowski K., Brzózka Z., Kwapiszewski R., Chudy M., Dybko A., Sposób wytwarzania trójwymiarowych mikrostruktur z poli(dimetylosiloksanu), PL 217895, 2013
 • Jędrych E., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Mikroukład do oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznych, PL 214546, 2012
 • Stadnik D., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Sposób wytwarzania mikrostruktur przepływowych z materiałów polimerowych, PL 209455, 2011
 • Stadnik D., Chudy M., Brzózka Z., Stepień R., Dybko A., Uniwersalna celka światłowodowa, PL 209495, 2011
 • Juchniewicz M., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Sposób wykonywania struktur mikroprzepływowych , PL 208829, 2010
 • Wyżkiewicz I., Jakubowska M., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Sposób wytwarzania mikrostruktur do analiz chemicznych, PL 207654, 2010
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Prokaryn P., Stadnik D., Brzózka Z., Światłowodowy sprzęgacz chemiczny oraz sposób wytwarzania światłowodowego sprzęgacza chemicznego, PL 205407, 2010
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Wojciechowski K., Brzózka Z., Element czujnikowy stanowiący przetwornik w czujnikach potencjometrycznych, PL 199238, 2008
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Wojciechowski K., Brzózka Z., Elektroda jonoselektywna i sposób jej wytwarzania, PL 196296, 2007
 • Rokicki G., Parzuchowski P., Malinowska E., Brzózka Z., Sposób wytwarzania jonoselektywnych membran polimerowych, PL 191960, 2006
 • Wróblewski W., Dybko A., Maciejewski J., Roźniecka E., Brzózka Z., Element warstwy czujnikowej światłowodowego czujnika temperatury i sposób wytwarzania elementu warstwy czujnikowej, PL 189597, 2005
 • Dybko A., Chudy M., Wróblewski W., Maciejewski J., Berliński J., Brzózka Z., Pomiarowy element przepływowy do analizy wieloparametrowej i porównawczej czujników chemicznych, PL 189308, 2004
 • Dybko A., Wróblewski W., Maciejewski J., Brzózka Z., Romaniuk R., Sposób wytwarzania materiału czujnika światłowodowego, PL 174935, 1998