Biomedical Lab-on-a-Chip systems (LOC)

 • 2D and 3D cell culture
 • Cytotoxicity evaluation
 • Photodynamic therapy (PDT)
 • Photothermal therapy (PTT)
 • Application of electroporation for drugs introduction
 • Research on interaction and migration of cells
 • Research on spheroids
 • Stem cel differentiation
 • 3D culture of cardiac cells
 • Enzymatic reactions for disease diagnostic
 • Spectrophotometer (standard and fiber optic)
 • Spectrofluorometer
 • Fluorescence microscope
 • Confocal microscope
 • Flow cytometer
 • Multi-mode microplate reader with cell imaging
 • Capillary electrophoresis system
 • Optical profilometer
 • Scanning electron microscope
 • Computer-controlled micromilling system
 • FTIR spectrometer
 • Incubators
 • Laminar chambers
 • Centrifuge

Research Projects:

 • E. Jastrzębska, Model endometrium w systemie Organ-on-a-chip, LIDER POB BIB-2
 • I. Grabowska-Jadach, Opracowanie mikroprzepływowego modelu bariery krew-mózg do badania zmian jej przepuszczalności przy zastosowaniu elektroporacji – nowe narzędzie do oceny skuteczności procedur terapeutycznych stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych, POSTDOC PW IV
 • Z. Iwoń, Różnicowanie i dojrzewanie hodowli kardiomiocytów i organoidów serca pochodzących od indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych w mikrosystemie w warunkach przepływowych i statycznych, YOUNG PW II
 • I. Grabowska – Jadach, Badania nad wykorzystaniem nanocząstek o właściwościach fotoaktywnych w terapii przeciwnowotworowej prowadzone z wykorzystaniem różnych modeli komórkowych, NChem4
 • P. Romańczuk, Podejście Brain-on-Chip jako model bariery krew-mózg do badania efektywności działania leków antydepresyjnych, YOUNG PW
 • E. Jastrzębska, New bioanalytical microsystem for modeling culture of gynecological cancers, 2021/41/B/ST4/01725, 18-01-2022, 17-01-2026 (OPUS 21, NCN)
 • A. Żuchowska, Podejście Multi-Organ-on-Chip do oceny komunikacji międzynarządowej w procesie przerzutowania (Biotechmed-3)
 • E. Jastrzębska, Studies on application of Lab-on-a-chip systems for analysis of regeneration of heart cells, 2019/34/E/ST5/00381, 31-03-2020, 30-03-2024 (Sonata Bis 9)

Past Projects:

 • M. Chudy, Badanie oddziaływań rekombinowanych analogów insuliny z wybranymi receptorami z wykorzystaniem techniki SPR (BIOTECHMED-2)
 • A. Dybko, Systemy Body-on-a-chip do badania procesów inwazji i progresji komórek nowotworowych (BIOTECHMED-2)
 • P. Sokołowska, Development of a new approach based on microfluidic Lab-on-a-Chip system and pancreatic islets’ 3D models to perform high-throughput studies aimed at functional analyses of pancreatic islets under physiological and pathological conditions, 2019/33/N/ST4/02416, (Preludium 17, NCN)
 • l. Grabowska-Jadach, Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (BIOTECHMED-1)
 • S. Skorupska, Study of the effect of material, shape and mutual position of the electrodes on the efficiency of introducing molecules into cells under the influence of the applied electric field in a Lab-on-a-chip microfluidic system, 2018/31/N/ST4/02922, 26-07-2019, 25-07-2021 (Preludium 16, NCN)
 • Z. Brzózka, Studies of new funtionalized derivatives of flake graphene oxide using long-term spheroid culture towards selective uptake by cancer cells, 2016/21/B/ST5/01774, 06.02.2017, 31.01.2020 (Opus 11, NCN)
 • E. Jastrzębska, The studies of the impact of surface modification of poly (dimetylosiloksane) on its physicochemical properties and interaction with biological material, 2013/09/D/ST5/03887 ,18-03-2014, 17-03-2018 (Sonata 5, NCN)
 • I. Grabowska – Jadach, Studies of dependence between physicochemical properties and biological activity of functionalized quantum dots using optical methods, 2013/09/D/ST5/03832, 13-03-2014, 12-03-2017 (Sonata 5, NCN)
 • E. Jastrzębska, Lab-on-a-Chip microsystem for modeling and studies of proliferation of cardiac cel culture, 573/L-4/2012, 01-01-2014, 31-12-2017 (LIDER IV, NCBR)
 • Z. Brzózka, Mechanism and efficiency of nanoencapsulated photosensitisers delivery in model conditions and in microsystems, 2012/07/B/ST5/02753, 08-07-2013, 07-07-2016 (Opus 4, NCN)
 • R. Kwapiszewski, Investigations on the influence of a surface-to-volume ratio on fluorescence-based assays, 2011/03/N/ST4/00626, 20-08-2012, 19-02-2014 (Preludium 2, NCN)
 • E. Jastrzębska, Developing and fabrication of flow analytical microchip to evaluate therapeutic effect of compounds with potential anti-cancer activity, 0205/IP2/2011/71, 03-04-2012, 02-04-2014 (IUVENTUS Plus 2, MNiSW)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Development of analytical system for studies of cytotoxicity of anticancer drugs using human organoids in Lab-on-a-chip modules, IP2011 064371, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Microsystem for laboratory diagnostics of Fabry disease – tests on real samples, IP 2011 028471, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus 2011, MNiSW)
 • A. Dybko, A lab-on-a-chip microsystem for examination of cytostatic compounds, 1450/B/H03/2011/40, 12-04-2011, 11-04-2014 (MNiSW/ NCN)
 • Z. Brzózka, The use of microbial cells to produce energy, hydrogen in miniature systems, NR15-0049-10/2011, 01-01-2011, 01-01-2014 (NCBR)
 • K. Kwapiszewska (Ziókowska), Development of analytical system for studies of cytotoxicity of anticancer drugs using human organoids in Lab-on-a-chip modules, IP2010 050170, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Development of a Lab-on-a-Chip system for early medical diagnostics of lysosomal storage disorders, IP2010 021970, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus 2010, MNiSW)
 • Z. Brzozka, Micro- and Nano-Systems in Chemistry and Biomedical Diagnostics MNS – DIAG, POIG.01.03.01-00014/08, 03-02-2009, 31-03-2012 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • A. Dybko, Microsystem for creatinine determination, NR02-0016-04/2008, 01-09-2008, 31-08-2011 (NCBR)
 • Z. Brzozka, Research on miniaturization of analytical systems applied in proteomics, 22-08-2008, 14-01-2010 (graduate)
 • Z. Brzozka, Research on the multiparameter monitoring of selected bioanalits in flow medical diagnostics, 0348/H03/2007/32, 01-01-2007, 31-12-2007 (graduate)
 • M. Chudy, Mapping of selected peptides in a miniaturized system “Lab-on-a-Chip”, N518 018 31 /1006, 20-09-2006, 30-06-2008
 • Z. Brzozka, The new generation of molecular conductive layers for applications in the medical diagnostics and analytical bioelectronics, PBZ KBN-098/T09/2003, 22-11-2004, 21-11-2007

Publications

2022

2021

2020

 •  

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1990

Applied:

 • Bułka M., Jastrzębska E., Mackiewicz Z., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do trójwymiarowej hodowli komórek, P.427667, 2018
 • Bułka M., Jastrzębska E., Żukowski K., Dybko A., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do warstwowej hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych, P.426675, 2018
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Ziółkowski R., Spólnik I., Dybko A., Malinowska E., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem do przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), P.428242, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Brzózka Z., Chudy M., Dybko A., Kartridż mikrodozownika do badania skuteczności terapii w warunkach przepływowych, P.424410, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska (Jędrych) E., Dybko A., Chudy M., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do dwu- oraz trójwymiarowej hodowli komórek, P.426597, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska (Jędrych) E., Dybko A., Chudy M., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem doz oceny skuteczności  procedur terapii przeciwnowotworowej z uwzględnieniem wielkości sferoidów oraz obecności komórek prawidłowych, P.426611, 2018
 • Żuchowska A., Żukowski K., Jastrzębska E., Brzózka Z., Dybko A., Chudy M., Przepływowy mikroukład do trójwymiarowej hodowli sferoidów zaopatrzony w system odpowietrzający oraz sposób odpowietrzania trójwymiarowej hodowli sferoidów, P.416105, 2016
 • Jakubczak W., Haczyk M., Pawlak K., Brzózka Z., Chudy M., Inertny chemicznie układ dozowania małych objętości próbek w przepływie, P.418883, 2016
 • Jastrzębska E., Tomecka E., Żukowski K., Przepływowy mikrosystem do hodowli komórek, zwłaszcza komórek sercowych, P-412087, 2015

Received:

 • Kwapiszewski R., Brzózka Z., Dybko A., Ziółkowska K., Mikrosystem z detekcją optyczną do diagnostyki laboratoryjnej lizosomalnych chorób spichrzeniowych, WU 069652, 2018
 • Maciejewska (Błaszczyk) K., Żukowski K., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny, PL228167, 2018
 • Brzózka Z., Stępień K., Kwapiszewska K., System mikroprzepływowy do monitorowania żywotności hodowli komórkowych, PL 225957, 2017
 • Grabowska-Jadach I., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Mikrosystem przepływowy do oznaczania bioanalitów, WU 069458, 2017
 • Jastrzębska E., Brzózka Z., Dybko A., Święszkowski W., Kurzydłowski K. J., Kijeńska E. A., Chudy M., Tomecka E., Mikroukład do trójwymiarowej hodowli komórkowej, PL 224588, 2017
 • Błaszczyk K., Żukowski K., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Mikrochromatograf jonowy z bezkontaktową detekcją konduktometryczną, PL 221721, 2015
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Grąbczewski K., Żukowski K., Przepływowy mikrosystem z detekcją spektrofotometryczną do analizy medium hodowlanego, PL 222746, 2015
 • Jastrzębska (Jędrych) E., Rybicka N., Żukowski K., Mikrosystem do jednoczesnej analizy migracji komórek i oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznej, PL 223866, 2015
 • Maciejewska K., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Żukowski K., Bezkontaktowy detektor konduktometryczny, PL 223405, 2015
 • Ziółkowska K., Hofman I., Dybko A., Brzózka Z., Chudy M., Układ mikroprzepływowy wyposażony w pasywny moduł odpowietrzający, PL 221743, 2015
 • Jędrych E., Ziółkowska K., Skolimowski M., Dybko A., Brzózka Z., Mikroukład do hodowli komórkowej (WZÓR UŻYTKOWY), RWU.068197, 2014
 • Ziółkowska K., Kwapiszewski R., Brzózka Z., Dybko A., Chudy M., Żukowski K., System mikroprzepływowy do hodowli trójwymiarowych struktur komórkowych i badania cytotoksyczności związków chemicznych, PL 219695, 2014
 • Błaszczyk K., Chudy M., Dybko A., Chip do mikroelektroforezy kapilarnej, PL 214974, 2013
 • Juchniewicz M., Chudy M., Dybko A., Mikrokonduktometr o elektrodach odizolowanych od badanego roztworu, PL 213514, 2013
 • Żukowski K., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Weremczuk J., Iwaszko R., Jachowicz R., Wielokanałowy mikrozawór obrotowy, PL 215748, 2013
 • Ziółkowska K., Żukowski K., Brzózka Z., Kwapiszewski R., Chudy M., Dybko A., Sposób wytwarzania trójwymiarowych mikrostruktur z poli(dimetylosiloksanu), PL 217895, 2013
 • Jędrych E., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Mikroukład do oceny skuteczności procedur terapii fotodynamicznych, PL 214546, 2012
 • Stadnik D., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Sposób wytwarzania mikrostruktur przepływowych z materiałów polimerowych, PL 209455, 2011
 • Stadnik D., Chudy M., Brzózka Z., Stepień R., Dybko A., Uniwersalna celka światłowodowa, PL 209495, 2011
 • Juchniewicz M., Chudy M., Dybko A., Brzózka Z., Sposób wykonywania struktur mikroprzepływowych , PL 208829, 2010
 • Wyżkiewicz I., Jakubowska M., Chudy M., Brzózka Z., Dybko A., Sposób wytwarzania mikrostruktur do analiz chemicznych, PL 207654, 2010
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Prokaryn P., Stadnik D., Brzózka Z., Światłowodowy sprzęgacz chemiczny oraz sposób wytwarzania światłowodowego sprzęgacza chemicznego, PL 205407, 2010
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Wojciechowski K., Brzózka Z., Element czujnikowy stanowiący przetwornik w czujnikach potencjometrycznych, PL 199238, 2008
 • Dybko A., Wróblewski W., Chudy M., Wojciechowski K., Brzózka Z., Elektroda jonoselektywna i sposób jej wytwarzania, PL 196296, 2007
 • Rokicki G., Parzuchowski P., Malinowska E., Brzózka Z., Sposób wytwarzania jonoselektywnych membran polimerowych, PL 191960, 2006
 • Wróblewski W., Dybko A., Maciejewski J., Roźniecka E., Brzózka Z., Element warstwy czujnikowej światłowodowego czujnika temperatury i sposób wytwarzania elementu warstwy czujnikowej, PL 189597, 2005
 • Dybko A., Chudy M., Wróblewski W., Maciejewski J., Berliński J., Brzózka Z., Pomiarowy element przepływowy do analizy wieloparametrowej i porównawczej czujników chemicznych, PL 189308, 2004
 • Dybko A., Wróblewski W., Maciejewski J., Brzózka Z., Romaniuk R., Sposób wytwarzania materiału czujnika światłowodowego, PL 174935, 1998