Zespół nanomateriałów, biosensorów i diagnostyki medycznej (NBD)

Nasze badania dotyczą opracowania sensorów i biosensorów wykorzystujących techniki elektrochemiczne, optyczne oraz masowe techniki detekcji.

W szczególności badania dotyczą:

 • Syntezy, modyfikacji i stabilizacji nanostruktur (kropek kwantowych, nanocząstek metalicznych, grafenu) do zastosowań bioanalitycznych
 • Konstrukcji i charakteryzacji warstw receptorowych złożonych z natywnego DNA, aptamerów i analogów DNA do detekcji sekwencji kwasów nukleinowych, jonów metali oraz markerów białkowych
 • Konstrukcji immunosensorów
 • Projektowania warstw receptorowych biosensorów złożonych z immobilizowanych enzymów
 • Syntezy i zastosowania nanocząstek i metalokompleksów jako znaczników białek wykazujących aktywność katalityczną
 • Opracowania (bio)sensorów z polimerowymi membranami jonoselektywnymi (nowych jonoforów dla hydrofilowych anionów, nowych matryc polimerowych kompatybilnych z przetwornikami optycznymi i potencjometrycznymi)
 • Projektowania warstw przejściowych (hydrożelowych, z polimerów przewodzących, samoorganizujących się monowarstw) do konstrukcji miniaturowych elektrod jonoselektywnych
 • Projektowania elektroaktywnych samoorganizujących się warstw
 • Projektowania i konstrukcji przetworników krzemowych służących do pomiarów potencjometrycznych i woltamperometrycznych
 • Zastosowania analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) do wykrywania bioanalitów
 • Stacje elektrochemiczne (660A, 660D, 1040A series and 440C (z modułem wagi kwarcowej) do pomiarów – m.in. woltamperometrycznych, amperometrycznych, kulometrycznych, impedancyjnych, producent – CH Instruments
 • 16-kanałowy system zbierania danych do pomiarów potencjometrycznych EMF16 Interface (4 stacje), producent Lawson Labs Inc.
 • Spektrofotometr Lambda 25 UV-VIS, producent Perkin Elmer
 • Spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych z obrazowaniem, SPRi Lab, producent Horiba
 • Czytnik mikropłytek Sunrise, producent Tecan
 • Układy wstrzykowo – przepływowe

Obecnie realizowane:

Zakończone:

 • M. Drozd, Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc (BIOTECHMED-1)
 • M. Jarczewska, Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA (BIOTECHMED-1)
 • R. Ziółkowski, Przenośne mikrourządzenie do szybkiego i specyficznego wykrywania białek oraz fragmentów kwasów nukleinowych, 0041/L-7/2015, 01-01-2017, 31-12-2019 (LIDER VII, NCBR)
 • M. Jarczewska, Badania nad warstwami receptorowymi biosensorów powinowactwa do wczesnego wykrywania biomarkerów nowotworowych, 01-08-2018, 31-05-2019 (dziekański)
 • M. Pietrzak, Nanocząstki metali szlachetnych naśladujące aktywność peroksydazy, katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej, 2017/01/X/ST5/00034, 10-08-2017, 09-08-2018 (Miniatura 1, NCN)
 • M. Drozd, Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditiokarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na przetwornikach złotych, 2014/15/N/ST5/02015, 22-09-2015, 21-09-2017 (Preludium 8, NCN)
 • M. Jarczewska, Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białkowych markerów chorób serca, 2014/15/N/ST4/02980, 03-09-2015, 02-07-2017 (Preludium 8, NCN)
 • Ł. Górski, Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich, 2013/11/B/ST4/00766, 01-06-2014, 31-12-2016 (Opus 6, NCN)
 • R. Ziółkowski, Badania nad zastosowaniem grafenu jako nowego podłoża biosensorów elektrochemicznych zawierających w warstwie receptorowej kwasy nukleinowe, IP2012 064972, 18-06-2013, 31-12-2014 (Iuventus Plus 2012, MNiSW)
 • M. Mroczkiewicz, Badania nad zastosowaniem elektrod jonoselektywnych czułych na jony octanowe jako detektorów w układach przepływowych do oznaczania bioanalitów, 2011/01/N/ST4/03352, 01-12-2011, 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • R. Ziółkowski, Badania warstw receptorowych biosensorów zawierających oligonukleotydy, 2011/01/N/ST4/03330, 01-12-2011, 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • E. Malinowska, Projektowanie i charakteryzacja warstw receptorowych sensorów i biosensorów, N N204 125237, 30-09-2009, 30-06-2012 (NCN/KBN)

Publikacje

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Złożone:

 • Ziółkowski R., Jastrzębska E., Spólnik I., Malinowska E., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem do przeprowadzania łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), P.428242, 2018