Prof. dr hab. inż. Michał Chudy

Michał Chudy ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w 1997 roku. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał na tym samym Wydziale w 2001 roku. Habilitował się w dyscyplinie „Biotechnologia” w 2010 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Obecnie pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, w Katedrze Biotechnologii Medycznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół projektowania i wytwarzania mikrosysemów bioanalitycznych (mikroukłady przepływowe typu Lab-on-a-Chip). Mikrosystemy te przeznaczone są do opracowywania nowych analiz i procedur bioanalitycznych takich jak: prowadzenia reakcji analitycznych w mikroskali, optyczna i elektrochemiczna detekcja sygnału analitycznego, mikrorozdzielanie etc. Kolejnym obszarem jego zainteresowań naukowych są hodowle komórkowe w mikrosystemach hybrydowych. Hodowle dwu -, i trójwymiarowe w różnych konfiguracjach prowadzone w mikroskali wykorzystywane są do oceny cyto- , foto- , magneto- , i termotoksyczności nowo syntezowanych związków i materiałów (materiały dwuwymiarowe, nanomateriały, nowe leki o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym) oraz do oceny efektywności nowych procedur w terapiach przeciwnowotworowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują także badania nad opracowaniem innowacyjnych systemów dostarczania leków do komórek nowotworowych w oparciu o nanonośniki (nanokapsuły, micele polimerowe, madnetoliposomy).