Prof. dr hab. inż. Artur Dybko

Tematyka badawcza:

  • światłowodowe czujniki chemiczne
  • czujniki chemiczne: elektrody jonoselektywne, jonoczułe tranzystory polowe
  • micro Total Analysis Systems (mTAS), lab-on-a-chip
  • niskoszumowe układy elektroniczne
  • zastosowanie komputerów w pomiarach