Zespół bioelektrochemii, systemów multisensorowych i zjawisk międzyfazowych (BSMZM)

 • Konstrukcja klasycznych i miniaturowych (bio)sensorów
 • Systemy multisensorowe, elektroniczny język, hybrydowy elektroniczny język
 • Przepływowe i wstrzykowe układy analityczne z zastosowaniem sensorów jako detektorów
 • Fluorescencja 2D
 • Chemometryczna analiza sygnałów sensorów i matryc sensorowych
 • Elektrochemiczne badania właściwości koordynacyjnych peptydów o znaczeniu biologicznym
 • Monowarstwy Langmuira, warstwy podwójne
 • Koloidy i granice międzyfazowe
 • Napięcie powierzchniowe i reologia powierzchniowa
 • Biosurfaktanty (np. saponiny)
 • Wielokanałowe potencjostaty, wielokanałowe miliwoltomierze
 • Spektrofotometry UV-Vis, spektrofluorymetry, czytnik płytek
 • FIAlab
 • Tensjometr z analizą kształtu kropli
 • Analizator wielkości cząstek i potencjału zeta (Zetasizer)
 • Analizator elektrokinetyczny (SurPass)
 • Analizator emulsji (Turbiscan)
 • Wanna Langmuira z czujnikiem potencjału powierzchniowego i mikroskopem fluorescencyjnym

Obecnie realizowane:

 • A. M. Tobolska, Projektowanie selektywnych metalokompleksów peptydowych opartych na sekwencji amyloidu β z motywem koordynacyjnym His-2 jako receptorów w biosensorach elektrochemicznych, 2021/41/N/ST4/00956, 17-01-2022, 16-01-2024 (Preludium 20, NCN)
 • P. Ciosek-Skibińska, Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych (BIOTECHMED-1)
 • N. Wezynfeld, Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników (BIOTECHMED-1)
 • P. Ciosek-Skibińska, Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych, 2018/30/E/ST4/00481, 20-04-2019, 19-04-2024 (Sonata Bis 8, NCN)

Zakończone:

 • P. Ciosek-Skibińska, Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej, 2014/15/B/ST4/04807, 23-06-2015, 19-07-2019 (Opus 8, NCN)
 • K. Wojciechowski, Polimerowe Filmy Antybakteryjne, 2015/19/B/ST4/01748, 14-07-2016, 13-07-2019 (Opus 10, NCN)
 • M. Orczyk, Badanie wpływu saponin na monowarstwy Langmuira jako układy symulujące błony lipidowe, 2014/13/N/ST4/04122, 01-01-2015, 31-12-2017 (Preludium 7, NCN)
 • W. Wróblewski, Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmaceutycznych, 2013/09/B/ST4/00957, 07-03-2014, 06-03-2017 (Opus 5, NCN)
 • M. Wesoły, Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków, DI 2012 0019, 17-07-2013, 17-07-2017 (Diamentowy Grant 2 edycja, MNiSW)
 • U. Wawrzyniak, Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem, 2012/07/D/ST4/02187, 17-07-2013, 16-07-2017 (Sonata 4, NCN)
 • M. Jańczyk, Wykorzystanie związków boroorganicznych jako receptorów neuroprzekaźników w elektrodach jonoselektywnych, 2012/05/N/ST4/00195, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • A. Kutyła-Olesiuk, Monitoring fermentacji alkoholowej (pod kątem produkcji wina) za pomocą (bio)hybrydowego elektronicznego języka, 2012/05/N/ST4/00207, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • K. Wojciechowski, Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów, 2011/03/B/ST4/00780, 21-08-2012, 20-08-2015 (Opus 2, NCN)
 • K. Wojciechowski, Biosurfaktanty i biopolimery. Substancje powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego, 15-05-2011, 31-03-2012 (Grant WUT)
 • P. Ciosek-Skibińska, Multisensorowe narzędzia dla kontroli procesów w bioreaktorach, LIDER/17/202/L-1/09/NCBiR/2010, 01-01-2011, 31-12-2013 (LIDER I, NCBR)
 • K. Wojciechowski, Badanie mechanizmu powstawania różnicy potencjałów na granicy faz roztwór – membrana jonoselektywna w obecności soli tetraalkiloamoniowych, N N204 124838, 10-03-2010, 31-08-2012 (PhD Grant, NCN)

Publikacje

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001