Dr inż. Agnieszka Żuchowska

Celem badań jest stworzenie modelu in vitro guza nowotworowego i wykorzystanie go do oceny skuteczności terapii nowotworowej z wykorzystaniem pochodnych grafenu. Projekt zakłada stworzenie modelu guza, który będzie w lepszym stopniu niż standardowe metody hodowli komórkowej, odwzorowywał środowisko in vivo nowotworu. W tym celu wykorzystano mikroprzepływowe systemy Lab-on-a-Chip oraz komórkową ko-hodowlę przestrzenną w postaci sferoidów. Ponadto,  w ramach projektu prowadzi się ocenę przydatności materiałów grafenowych w znanych wcześniej terapiach przeciwnowotworowych, głównie w terapii fotodynamicznej (PDT).