Dr hab. inż. Ilona Grabowska – Jadach, prof. PW

Tematyka badawcza:

  • modyfikacja powierzchni i badanie cytotoksyczności nanomateriałów
  • ocena skuteczności terapii fototermicznej
  • wykorzystanie elektroporacji w badaniu aktywności biologicznej nanocząstek
  • badanie skuteczności chemioterapii wspomaganej elektroporacją
  • wykorzystanie mikrosystemów przepływowych w badaniach in vitro