Nanomaterials, biosensors and medical diagnostics (NBD)

Our research is focused on the development of sensors and biosensors based on electrochemical, optical and mass detection techniques.

Main research topics include:

 • Synthesis, modification and stabilization of nanostructures (quantum dots, metallic nanoparticles, graphene) for bioanalytical studies
 • Construction and characterization of receptor layers formed of native DNA, aptamers and DNA analogues for detection of nucleic acid strands, metal cations and protein biomarkers
 • Construction of immunosensors
 • Development of recognition layers for biosensing based on immobilized enzymes
 • Synthesis and application of novel nanoparticles and metallocomplexes as proteins’ labels with catalytic activity
 • Development of (bio)sensors with polymeric ion-selective membranes (new ionophores for hydrophilic anions, novel polymeric matrices compatible with potentiometric or optical transducers)
 • Development of intermediate layers (hydrogels, conducting polymers, self-assembled monolayers) for miniaturized ion-selective electrodes
 • Development of electroactive self-assembling monolayers
 • Design and fabrication of novel silicon-based transducers for potentiometric and voltammetric measurements
 • Application of FIA systems for bioanalyte determination
 • Electrochemical workstations (660A, 660D, 1040A series and 440C (combined with quartz microbalance)) for electrochemical measurements – e.g. voltammetry, amperometry, coulometry, impedance etc., CH Instruments
 • EMF16 Interface (4 stations) for potentiometry measurements, Lawson Labs Inc.
 • Lambda 25 UV-VIS spectrophotometer, Perkin Elmer
 • Surface plasmon resonance spectroscopy with imaging, SPRi Lab, Horiba
 • Sunrise absorbance microplate reader, Tecan
 • Flow – injection systems

Currently executed projects:

 • M. Jarczewska, Badania nad właściwościami aptamerowych warstw receptorowych sprzężonych z elektroniką drukowaną do elektrochemicznego monitorowania stanu gojenia ran, YOUNG PW II
 • R. Ziółkowski, Wielopolowy elektrochemiczny czujnik DNA dedykowany jednoczesnemu wykrywaniu produktów reakcji powielania
  kwasów nukleinowych w trybie multiplex na przykładzie genów oporności na antybiotyki wieloopornych szczepów bakteryjnych
  LIDER POB BIB, IDUB PW
 • R. Ziółkowski, Ocena wpływu rodzaju i jakości metalicznych podłoży przetwornikowych na tworzenie oraz stabilność biologicznych warstw receptorowych i na wyniki prowadzonych z ich udziałem oznaczeń, NChem4
 • S. Karoń, Konstrukcja uniwersalnego, przenośnego urządzenia mikrofluidycznego działającego w formacie pasywnego przepływu do szybkiej immunodetekcji zakażeń wirusowych i monitorowania wybranych biomarkerów odpowiedzi immunologicznej, YOUNG PW
 • A. Szymczyk, Elektrochemiczne biosensory DNA wykorzystujące multifunkcjonalne nanocząstki magnetyczno-katalityczne w detekcji biomarkerów genetycznych chorób zakaźnych i zagrożeń środowiskowych, YOUNG PW
 • Ł. Górski (Kierownik Projektu w jednostce współrealizującej projekt (na podstawie  porozumienia między Wydziałem Chemicznym a CEZAMAT), Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji – EUKINES, (Grant TECHMASTRATEG-III/0032/2019, 2021-2023)
 • E. Malinowska, Development of construction and technology for the production of miniature diagnostic devices for rapid determination of biomarkers in physiological fluids and other biological samples , 01-12-2018, 30-11-2021 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, NCBR)

Past projects:

 • K. Marchlewicz, Badanie procesu ekstrakcji do fazy stałej w zminiaturyzowanym urządzeniu diagnostycznym., 2021/41/N/ST4/02269 (Preludium 20, NCN)
 • Ł. Górski, Ciecze jonowe jako składniki membran elektrod referencyjnych w urządzeniach przeznaczonych do  analizy potu (BIOTECHMED-2)
 • M. Pietrzak, Zastosowanie nanocząstek typu stop: złoto/inny metal, w roli znaczników w biotestach i biosensorach (BIOTECHMED-2)
 • R. Ziółkowski, SARS-CoV-2 diagnostics based on electrochemical genosensors  (IDUB against COVID-19)
 • M. Drozd, Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc (BIOTECHMED-1)
 • M. Jarczewska, Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA (BIOTECHMED-1)
 • R. Ziółkowski, Portable microdevice dedicated to fast and specific proteins and DNA fragments detection, 0041/L-7/2015, 01-01-2017, 31-12-2019 (LIDER VII, NCBR)
 • M. Jarczewska, Studies on the receptor layers of affinity-based biosensors for early detection of cancer biomarkers,  01-08-2018, 31-05-2019 (dean’s grant)
 • M. Pietrzak, Nanoparticles of noble metals, which mimick the activity of peroxidase, catalase and superoxide dismutase, 2017/01/X/ST5/00034, 10-08-2017, 09-08-2018 (Miniatura 1, NCN)
 • M. Drozd, Studies on application of dithiocarbamates chemisorption as a strategy of (bio)receptor layers immobilization on gold transducers, 2014/15/N/ST5/02015, 22-09-2015, 21-09-2017 (Preludium 8, NCN)
 • M. Jarczewska, Studies on receptor layers formed by DNA and RNA aptamers in respect of their potential application in biosensors for detection of cardiac protein biomarkers, 2014/15/N/ST4/02980, 03-09-2015, 02-07-2017 (Preludium 8, NCN)
 • Ł. Górski, Electrochemical sensors with DNA receptor layer for heavy metal ions determination, 2013/11/B/ST4/00766, 01-06-2014, 31-12-2016 (Opus 6, NCN)
 • R. Ziółkowski, Investigations on the application of graphene as a novel basis of electrochemical biosensors containing nucleic acids in the receptor layer, IP2012 064972, 18-06-2013, 31-12-2014 (Iuventus Plus 2012, MNiSW)
 • M. Mroczkiewicz, Studies on the application of Acetate – Selective Electrode as detectors in flow – through system for bioanalytes determination, 2011/01/N/ST4/03352, 01-12-2011 , 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • R. Ziółkowski, Studies on biosensor’s receptor layers composed of oligonucleotides, 2011/01/N/ST4/03330, 01-12-2011 , 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • E. Malinowska, Design and characterization of the receptor layers of sensors and biosensors, N N204 125237, 30-09-2009, 30-06-2012 (NCN/KBN)

Publications

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Applied:

 • Ziółkowski R.,  Jastrzębska E., Spólnik I., Dybko A., Malinowska E., Brzózka Z., Przepływowy mikrosystem do przeprowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), P.428242, 2018