Projects

 • Jastrzębska, Model endometrium w systemie Organ-on-a-chip, LIDER POB BIB-2
 • Ciosek-Skibińska, Fluorescencja multispektralna wspomagana uczeniem maszynowym do analizy kokultur komórkowych, Beyond PW, PostDoc PW V
 • I. Grabowska-Jadach, Opracowanie mikroprzepływowego modelu bariery krew-mózg do badania zmian jej przepuszczalności przy zastosowaniu elektroporacji – nowe narzędzie do oceny skuteczności procedur terapeutycznych stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych, POSTDOC PW IV
 • Iwoń, Różnicowanie i dojrzewanie hodowli kardiomiocytów i organoidów serca pochodzących od indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych w mikrosystemie w warunkach przepływowych i statycznych, YOUNG PW II
 • Jarczewska, Badania nad właściwościami aptamerowych warstw receptorowych sprzężonych z elektroniką drukowaną do elektrochemicznego monitorowania stanu gojenia ran, YOUNG PW II
 • A. Tobolska, Potencjał metod elektrochemicznych w identyfikacji peptydów Aβ, WELCOME ON BOARD, IDUB PW, POB BIB
 • M. Wesoły, Wykorzystanie GCFID do wczesnego wykrywania choroby w produktach rolnych, WELCOME ON BOARD, IDUB PW, POB BIB
 • R. Ziółkowski, Wielopolowy elektrochemiczny czujnik DNA dedykowany jednoczesnemu wykrywaniu produktów reakcji powielania
  kwasów nukleinowych w trybie multiplex na przykładzie genów oporności na antybiotyki wieloopornych szczepów bakteryjnych
  LIDER POB BIB, IDUB PW
 • I. Grabowska – Jadach, Badania nad wykorzystaniem nanocząstek o właściwościach fotoaktywnych w terapii przeciwnowotworowej prowadzone z wykorzystaniem różnych modeli komórkowych, NChem4
 • M. Wesoły, Wybór metod chemometrycznych do rozpoznawania i klasyfikacji chorób cebuli na podstawie ich profili zapachowych, NChem4
 • R. Ziółkowski, Ocena wpływu rodzaju i jakości metalicznych podłoży przetwornikowych na tworzenie oraz stabilność biologicznych warstw receptorowych i na wyniki prowadzonych z ich udziałem oznaczeń, NChem4
 • S. Karoń, Konstrukcja uniwersalnego, przenośnego urządzenia mikrofluidycznego działającego w formacie pasywnego przepływu do szybkiej immunodetekcji zakażeń wirusowych i monitorowania wybranych biomarkerów odpowiedzi immunologicznej, YOUNG PW
 • P. Romańczuk, Podejście Brain-on-Chip jako model bariery krew-mózg do badania efektywności działania leków antydepresyjnych, YOUNG PW
 • A. Szymczyk, Elektrochemiczne biosensory DNA wykorzystujące multifunkcjonalne nanocząstki magnetyczno-katalityczne w detekcji biomarkerów genetycznych chorób zakaźnych i zagrożeń środowiskowych, YOUNG PW
 • N. Wezynfeld, Potencjalnie zastosowanie aktywności redoks metalokompleksów peptydów His2 do cięcia DNA, YOUNG PW
 • E. Jastrzębska, New bioanalytical microsystem for modeling culture of gynecological cancers, 2021/41/B/ST4/01725, 18-01-2022, 17-01-2026 (OPUS 21, NCN)
 • A. Żuchowska, Podejście Multi-Organ-on-Chip do oceny komunikacji międzynarządowej w procesie przerzutowania (Biotechmed-3)
 • Ł. Górski (Kierownik Projektu w jednostce współrealizującej projekt (na podstawie  porozumienia między Wydziałem Chemicznym a CEZAMAT), Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji – EUKINES, (Grant TECHMASTRATEG-III/0032/2019, 2021-2023)
 • E. Jastrzębska, Studies on application of Lab-on-a-chip systems for analysis of regeneration of heart cells, 2019/34/E/ST5/00381, 30-03-2020, 31-03-2024 (Sonata Bis 9)
 • P. Ciosek – Skibińska, (Nano)softsensor arrays for bioanalysis, 2018/30/E/ST4/00481, 20-04-2019, 19-04-2024 (Sonata Bis 8, NCN) 
 • E. Malinowska, Development of construction and technology for the production of miniature diagnostic devices for rapid determination of biomarkers in physiological fluids and other biological samples , 01-12-2018, 30-11-2021 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, NCBR)

 • K. Marchlewicz, Badanie procesu ekstrakcji do fazy stałej w zminiaturyzowanym urządzeniu diagnostycznym., 2021/41/N/ST4/02269 (Preludium 20, NCN)
 • A. M. Tobolska, Design of metal-peptide complexes based on amyloid β sequence with a His-2 binding motif as selective receptors in electrochemical biosensors, 2021/41/N/ST4/00956, 17-01-20232, 16-01-2024 (Preludium 20, NCN)
 • M. Chudy, Badanie oddziaływań rekombinowanych analogów insuliny z wybranymi receptorami z wykorzystaniem techniki SPR (BIOTECHMED-2)
 • A. Dybko, Systemy Body-on-a-chip do badania procesów inwazji i progresji komórek nowotworowych (BIOTECHMED-2)
 • Ł. Górski, Ciecze jonowe jako składniki membran elektrod referencyjnych w urządzeniach przeznaczonych do  analizy potu (BIOTECHMED-2)
 • M. Pietrzak, Zastosowanie nanocząstek typu stop: złoto/inny metal, w roli znaczników w biotestach i biosensorach (BIOTECHMED-2)
 • P. Sokołowska, Development of a new approach based on microfluidic Lab-on-a-Chip system and pancreatic islets’ 3D models to perform high-throughput studies aimed at functional analyses of pancreatic islets under physiological and pathological conditions, 2019/33/N/ST4/02416, (Preludium 17, NCN)
 • R. Ziółkowski, SARS-CoV-2 diagnostics based on electrochemical genosensors (IDUB against COVID-19)
 • P. Ciosek-Skibińska, Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych (BIOTECHMED-1)
 • M. Drozd, Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc (BIOTECHMED-1)
 • I. Grabowska-Jadach, Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (BIOTECHMED-1)
 • M. Jarczewska, Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA (BIOTECHMED-1)
 • N. Wezynfeld, Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników (BIOTECHMED-1)
 • S. Skorupska, Study of the effect of material, shape and mutual position of the electrodes on the efficiency of introducing molecules into cells under the influence of the applied electric field in a Lab-on-a-chip microfluidic system, 2018/31/N/ST4/02922, 26-07-2019, 25-07-2021 (Preludium 16, NCN)
 • Z. Brzózka, Studies of new functionalized derivatives of flake graphene oxide using long-term spheroid culture towards selective uptake by cancer cells, 2016/21/B/ST5/01774, 06-02-2017, 31-01-2020 (Opus 11, NCN)
 • R. Ziółkowski, Portable microdevice dedicated to fast and specific proteins and DNA fragments detection, 0041/L-7/2015, 01-01-2017, 31-12-2019 (LIDER VII, NCBR)
 • P. Ciosek-Skibińska, (Bio)electrochemical imaging for cellular microphysiometry, 2014/15/B/ST4/04807, 23-06-2015, 19-07-2019 (Opus 8, NCN)
 • K. Wojciechowski, Polymeric Antibacterial Films, 2015/19/B/ST4/01748, 14-07-2016, 13-07-2019 (Opus 10, NCN)
 • M. Jarczewska, Studies on the receptor layers of affinity-based biosensors for early detection of cancer biomarkers, 01-08-2018, 31-05-2019 (dean’s grant)
 • M. Pietrzak, Nanoparticles of noble metals, which mimick the activity of peroxidase, catalase and superoxide dismutase, 2017/01/X/ST5/00034, 10-08-2017, 09-08-2018 (Miniatura 1, NCN)
 • M. Drozd, Studies on application of dithiocarbamates chemisorption as a strategy of (bio)receptor layers immobilization on gold transducers, 2014/15/N/ST5/02015, 22-09-2015, 21-09-2017 (Preludium 8, NCN)
 • M. Jarczewska, Studies on receptor layers formed by DNA and RNA aptamers in respect of their potential application in biosensors for detection of cardiac protein biomarkers, 2014/15/N/ST4/02980, 03-09-2015, 02-07-2017 (Preludium 8, NCN)
 • M. Orczyk, Effect of saponins on Langmuir monolayers mimicking lipid membranes, 2014/13/N/ST4/04122, 01-01-2015, 31-12-2017 (Preludium 7, NCN)
 • E. Jastrzębska, The studies of the impact of surface modification of poly (dimetylosiloxane) on its physicochemical properties and interaction with biological material, 2013/09/D/ST5/03887, 18-03-2014, 17-03-2018 (Sonata 5, NCN)
 • I. Grabowska – Jadach, Studies of dependence between physicochemical properties and biological activity of functionalized quantum dots using optical methods, 2013/09/D/ST5/03832, 13-03-2014, 12-03-2017 (Sonata 5, NCN)
  W. Wróblewski, Sensor arrays for the study of the release process of active pharmaceutical ingredients and excipients from pharmaceuticals, 2013/09/B/ST4/00957, 07-03-2014, 06-03-2017 (Opus 5, NCN)
 • E. Jastrzębska, Lab-on-a-Chip microsystem for modeling and studies of proliferation of cardiac cell culture, 573/L-4/2012, 01-01-2014, 31-12-2017 (LIDER IV, NCBR)
 • M. Wesoły, Electronic tongue for studying taste properties of pharmaceuticals, DI 2012 0019, 17-07-2013, 17-07-2017 (Diamentowy Grant 2 edycja, MNiSW)
  U. Wawrzyniak, Synthetic cysteine peptides as molecular layers for studies interactions between copper(II) ions and β-amyloids, 2012/07/D/ST4/02187, 17-07-2013, 16-07-2017 (Sonata 4, NCN)
 • Ł. Górski, Electrochemical sensors with DNA receptor layer for heavy metal ions determination, 2013/11/B/ST4/00766, 01-06-2014, 31-12-2016 (Opus 6, NCN)
 • Z. Brzózka, Mechanism and efficiency of nanoencapsulated photosensitisers delivery in model conditions and in microsystems, 2012/07/B/ST5/02753, 08-07-2013, 07-07-2016 (Opus 4, NCN)
 • R. Ziółkowski, Investigations on the application of graphene as a novel basis of electrochemical biosensors containing nucleic acids in the receptor layer, IP2012 064972, 18-06-2013, 31-12-2014 (Iuventus Plus 2012, MNiSW)
  M. Jańczyk, Ion-selective electrodes based on organoboron compounds as neurotransmitter receptors, 2012/05/N/ST4/00195, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • A. Kutyła-Olesiuk, Bio(hybrid) electronic tongue for the monitoring of wine fermentation, 2012/05/N/ST4/00207, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • K. Wojciechowski, Saponins ad potential replacements for synthetic surfactants, 2011/03/B/ST4/00780, 21-08-2012, 20-08-2015 (Opus 2, NCN)
 • R. Kwapiszewski, Investigations on the influence of a surface-to-volume ratio on fluorescence-based assays, 2011/03/N/ST4/00626, 20-08-2012, 19-02-2014 (Preludium 2, NCN)
 • E. Jastrzębska, Developing and fabrication of flow analytical microchip to evaluate therapeutic effect of compounds with potential anti-cancer activity, 0205/IP2/2011/71, 03-04-2012, 02-04-2014 (IUVENTUS Plus 2, MNiSW)
 • K. Kwapiszewska (Ziółkowska), Development of analytical system for studies of cytotoxicity of anticancer drugs using human organoids in Lab-on-a-chip modules, IP2011 064371, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Microsystem for laboratory diagnostics of Fabry disease – tests on real samples, IP 2011 028471, 02-04-2012, 01-10-2013 (IUVENTUS Plus 2011, MNiSW)
 • K. Wojciechowski, Biosurfactants and biopolymers. Natural surface active agents, 15-05-2011, 31-03-2012 (Grant WUT)
 • A. Dybko, A lab-on-a-chip microsystem for examination of cytostatic compounds, 1450/B/H03/2011/40, 12-04-2011, 11-04-2014 (MNiSW/ NCN)
 • M. Mroczkiewicz, Studies on the application of Acetate – Selective Electrode as detectors in flow – through system for bioanalytes determination, 2011/01/N/ST4/03352, 01-12-2011 , 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • R. Ziółkowski, Studies on biosensor’s receptor layers composed of oligonucleotides, 2011/01/N/ST4/03330, 01-12-2011, 30-09-2013 (Preludium 1, NCN)
 • Z. Brzózka, The use of microbial cells to produce energy, hydrogen in miniature systems, NR15-0049-10/2011, 01-01-2011, 01-01-2014 (NCBR)
  P. Ciosek-Skibińska, Multisensor tools for process control in bioreactors, LIDER/17/202/L-1/09/NCBiR/2010, 01-01-2011, 31-12-2013 (LIDER I, NCBiR)
 • K. Kwapiszewska (Ziókowska), Development of analytical system for studies of cytotoxicity of anticancer drugs using human organoids in Lab-on-a-chip modules, IP2010 050170, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus, MNiSW)
 • R. Kwapiszewski, Development of a Lab-on-a-Chip system for early medical diagnostics of lysosomal storage disorders, IP2010 021970, 01-01-2011, 31-12-2011 (IUVENTUS Plus 2010, MNiSW)
 • K. Wojciechowski, Studies on the mechanism of electrical potential difference generation at the solution-liquid membrane interface in presence of tetraalkylammonium salts, N N204 124838, 10-03-2010, 31-08-2012 (PhD Grant, NCN)
 • E. Malinowska, Design and characterization of the receptor layers of sensors and biosensors, N N204 125237, 30-09-2009, 30-06-2012 (NCN/KBN)
  A. Dybko, Microsystem for creatinine determination, NR02-0016-04/2008, 01-09-2008, 31-08-2011 (NCBR)
 • Z. Brzózka, Micro- and Nano-Systems in Chemistry and Biomedical Diagnostics MNS – DIAG, POIG.01.03.01-00014/08, 03-02-2009, 31-03-2012 (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG))
 • Z. Brzózka, Research on miniaturization of analytical systems applied in proteomics, 22-08-2008, 14-01-2010 (graduate)
 • Z. Brzózka, Research on the multiparameter monitoring of selected bioanalytes in flow medical diagnostics, 0348/H03/2007/32, 01-01-2007, 31-12-2007 (graduate)
 • M. Chudy, Mapping of selected peptides in a miniaturized system “Lab-on-a-Chip”, N518 018 31 /1006, 20-09-2006, 30-06-2008
 • Z. Brzózka, The new generation of molecular conductive layers for applications in the medical diagnostics and analytical bioelectronics, PBZ KBN-098/T09/2003, 22-11-2004, 21-11-2007