Bioelectrochemistry, electronic tongue, interfacial phenomena (BETIP)

 • New architecture of chemical sensors and biosensors
 • Sensor arrays, (bio)electronic tongues, hybrid electronic tongues
 • Flow-through and flow-injection analysis with sensor detection
 • 2D fluorescence
 • Chemometrics
 • Electrochemical studies of coordination properties of peptides of biological importance
 • Langmuir monolayers, bilayers
 • Colloids and interfaces
 • Surface tension and surface rheology
 • Biosurfactants, especially saponins
 • Multichannel potentiostats, multichannel milivoltmeters
 • Spectrophotometers, spectrofluorometer, microplate reader
 • FIAlab
 • Drop Shape Analysis tensiometers
 • Dynamic Light Scattering instrument (Zetasizer)
 • Electrokinetic (zeta) Potential analyzer (SurPass)
 • Turbiscan
 • Langmuir trough with surface potential sensor and fluorescence microscope

Currently executed projects:

 • N. Wezynfeld, Wpływ fosforylacji peptydów Aβ na aktywność redoks ich kompleksów z jonami miedzi i proces agregacji w kontekście choroby Alzheimera, Sonata 19, NCN
  K. Głowacz , Fluorescencja multispektralna w połączeniu z metodami uczenia maszynowego do identyfikacji bakterii związanych z żywnością, Preludium 22, NCN
 • P. Ciosek-Skibińska, Fluorescencja multispektralna wspomagana uczeniem maszynowym do analizy kokultur komórkowych, Beyond PW, PostDoc PW V
 • A. Tobolska, Potencjał metod elektrochemicznych w identyfikacji peptydów Aβ, WELCOME ON BOARD, IDUB PW, POB BIB
 • M. Wesoły, Wykorzystanie GCFID do wczesnego wykrywania choroby w produktach rolnych, WELCOME ON BOARD, IDUB PW, POB BIB
 • M. Wesoły, Wybór metod chemometrycznych do rozpoznawania i klasyfikacji chorób cebuli na podstawie ich profili zapachowych, NChem4
 • N. Wezynfeld, Potencjalnie zastosowanie aktywności redoks metalokompleksów peptydów His2 do cięcia DNA, YOUNG PW

Past projects:

 • P. Ciosek – Skibińska, (Nano)softsensor arrays for bioanalysis, 2018/30/E/ST4/00481, 20-04-2019, 19-04-2024 (Sonata Bis 8, NCN)
 • A. M. Tobolska, Design of metal-peptide complexes based on amyloid β sequence with a His-2 binding motif as selective receptors in electrochemical biosensors, 2021/41/N/ST4/00956, 17-01-2022, 16-01-2024 (Preludium 20, NCN)
 • P. Ciosek-Skibińska, Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych (BIOTECHMED-1)
 • N. Wezynfeld, Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników (BIOTECHMED-1)
 • P. Ciosek-Skibińska, (Bio)electrochemical imaging for cellular microphysiometry, 2014/15/B/ST4/04807, 23-06-2015, 19-07-2019 (Opus 8, NCN)
 • K. Wojciechowski, Polymeric Antibacterial Films, 2015/19/B/ST4/01748, 14-07-2016, 13-07-2019 (Opus 10, NCN)
 • M. Orczyk, Effect of saponins on Langmuir monolayers mimicking lipid membranes, 2014/13/N/ST4/04122, 01-01-2015, 31-12-2017 (Preludium 7, NCN)
 • W. Wróblewski, Sensor arrays for the study of the release process of active pharmaceutical ingredients and excipients from pharmaceuticals, 2013/09/B/ST4/00957, 07-03-2014, 06-03-2017 (Opus 5, NCN)
 • M. Wesoły, Electronic tongue for studying taste properties of pharmaceuticals, DI 2012 0019, 17-07-2013, 17-07-2017 (Diamentowy Grant 2 edycja, MNiSW)
 • U. Wawrzyniak, Synthetic cysteine peptides as molecular layers for studies interactions between copper(II) ions and β-amyloids, 2012/07/D/ST4/02187, 17-07-2013, 16-07-2017 (Sonata 4, NCN)
 • M. Jańczyk, Ion-selective electrodes based on organoboron compounds as neurotransmitter receptors, 2012/05/N/ST4/00195, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • A. Kutyła-Olesiuk, Bio(hybrid) electronic tongue for the monitoring of wine fermentation, 2012/05/N/ST4/00207, 31-01-2013, 30-01-2015 (Preludium 3, NCN)
 • K. Wojciechowski, Saponins ad potential replacements for synthetic surfactants, 2011/03/B/ST4/00780, 21-08-2012, 20-08-2015 (Opus 2, NCN)
 • K. Wojciechowski, Biosurfactants and biopolymers. Natural surface active agents, 15-05-2011, 31-03-2012 (Grant WUT)
 • P. Ciosek-Skibińska, Multisensor tools for process control in bioreactors, LIDER/17/202/L-1/09/NCBiR/2010, 01-01-2011, 31-12-2013 (LIDER I, NCBR)
 • K. Wojciechowski, Studies on the mechanism of electrical potential difference generation at the solution-liquid membrane interface in presence of tetraalkylammonium salts, N N204 124838, 10-03-2010, 31-08-2012 (PhD Grant, NCN)

Publications

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001