Dr hab. inż. Łukasz Górski, prof. PW

Moje zainteresowania naukowe dotyczą czujników elektrochemicznych i biosensorów. Obecnie uczestniczę w kilku projektach badawczych obejmujących: aptasensory do oznaczania (bio)analitów, analogi kwasów nukleinowych jako warstwy receptorowe oraz czujniki potencjometryczne do zastosowań biomedycznych.