Prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski

Prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski obronił doktorat z chemii analitycznej na Politechnice Warszawskiej w 2001 roku. Następnie pracował na Uniwersytecie Genewskim (Szwajcaria), aby w 2007 roku powrócić do macierzystej uczelni. Pracował również w laboratoriach University of Twente (Holandia), Paul Scherrer Institute (Szwajcaria), Brookhaven National Labs (USA) i innych. Jest autorem i współautorem ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych i rozdziałów w książkach oraz 4 patentów. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują fizykochemię koloidów i granic międzyfazowych w układach zawierających białka i biosurfaktanty, szczególnie saponiny.