Adrian Duszczyk

 Głównym tematem zainteresowań badawczych jest opracowanie biosensorów, zwłaszcza immunochemicznych, wykorzystujących techniki optyczne i elektrochemiczne. Praca doktorska związana jest z wykrywaniem wybranych biomarkerów chorobowych i konstrukcja miniaturowego urządzenia do ich oznaczania.