Sandra Skorupska

Przedmiotem prowadzonych badań jest wykorzystanie elektroporacji do wprowadzania molekuł do wnętrza komórek. Poszukiwane są leki i jony, które w połączeniu z odpowiednio dobranym polem elektrycznym prowadziłyby do śmierci komórek nowotworowych. Badania prowadzone są na dwóch modelach komórkowych: monowarstwie i sferoidach. Proces elektroporacji badany jest w makroskali, jak i w specjalnie zaprojektowanych mikrosystemach.